Våra tjänster

Dokument

Informationsbroschyr

Kontakt

Odinsgatan 28, 411 03 Göteborg

info@gendoktorn.se

Se oss på Facebook

Prostatacancertest

OBS: Karolinska Universitetslaboratoriet kommer f o m årsskiftet inte att erbjuda testet Stockholm-3. Efterfrågan på testet ökar dock. Ett nytt laboratorium kommer därför att sättas upp. Mer information kommer när detta närmar sig. Under en mellanperiod tvingas vi därför att hålla tillbaka provtagningen av detta test.

Prostatacancer är en av de vanligast förekommande cancerformerna hos äldre män. I Sverige har vi hittills inte tillämpat screening, dvs testning av stora befolkningsgrupper. En starkt bidragande orsak har varit osäkerheterna med tillhörande tolkningssvårigheter i det test (PSA) som hittills varit det dominerande laboratorieprovet. I olika delar av världen har därför andra prover tagits fram i syfte att nå högre noggrannhet.

Ett sådant test är framtaget på Karolinska Institutet och kallas Stockholm-3. Testet består av fem s k proteinmarkörer, över 100 genetiska markörer tillsammans med kliniska data för att bedöma risken för att bära på en allvarlig och behandlingskrävande prostatacancer. Hos oss ingår dessutom i provkostnaden ett rådgivande möte med läkare, provtagning samt återrapportering av provresultat.

Testet lämpar sig för män 50-75 år samt män 40-50 år om det förekommer släktingar som utvecklat prostatacancer i yngre år. Om du nyligen tagit ett PSA-test och detta varit mindre än 1,5 mikrog/l så är risken för allvarlig prostatacancer mycket låg och testet Stockholm-3 tillför ingen ytterligare information.

Om du vill beställa testet Stockholm-3
  • Kontakta oss för att boka ett möte. Du kan använda tidsbokningsfunktionen i menyn eller skicka oss ett e-postmeddelande på adressen i vänsterkolumnen.
  • Vi träffas därefter för en medicinsk genomgång där du också har möjlighet att ställa frågor om testet.
  • Efter vårt möte tas blodprovet. Detta skickas för analys. Svarstiden kan variera, men 4-6 veckor är vanligt.
  • Vi kontaktar dig per telefon eller mail för att återkoppla resultatet.

Detta test erbjuds idag inte subventionerat i alla delar av Sverige. Om du betalar provkostnaden kan du dock beställa provet själv. Priset hos oss för läkarkonsultation inkl labproverna Stockholm-3 är 4250 kr (momsfritt). Observera dock att testet inte har något bevisat värde för män som har eller har haft en känd prostatacancer.

Mer om testet

Fördelar med Stockholm-3

  • Minskar antalet män som behöver genomgå onödiga vävnadsprov samtidigt som fler män med allvarlig cancer hittas.
  • Har möjlighet att hitta allvarlig cancer hos män som uppvisar lågt PSA.
  • Ger ett tydligare svar och rekommendation samt en bättre uppskattning av den individuella risken att drabbas av allvarlig prostatacancer.

Mer information om testet finns också på sthlm3.se