Våra tjänster

Dokument

Informationsbroschyr

Kontakt

Odinsgatan 28, 411 03 Göteborg

info@gendoktorn.se

Se oss på Facebook

Prostatacancertest

OBS: Tyvärr kan vi inte längre erbjuda testet Stockholm-3. För mer info se under Nyhets-menyn.

Prostatacancer är en av de vanligast förekommande cancerformerna hos äldre män. I Sverige har vi hittills inte tillämpat screening, dvs testning av stora befolkningsgrupper. En starkt bidragande orsak har varit osäkerheterna med tillhörande tolkningssvårigheter i det test (PSA) som hittills varit det dominerande laboratorieprovet. I olika delar av världen har därför andra prover tagits fram i syfte att nå högre noggrannhet.

Ett sådant test är framtaget på Karolinska Institutet och kallas Stockholm-3. Testet består av fem s k proteinmarkörer, över 100 genetiska markörer tillsammans med kliniska data för att bedöma risken för att bära på en allvarlig och behandlingskrävande prostatacancer. Hos oss ingår dessutom i provkostnaden ett rådgivande möte med läkare, provtagning samt återrapportering av provresultat.

Testet lämpar sig för män 50-75 år samt män 40-50 år om det förekommer släktingar som utvecklat prostatacancer i yngre år. Om du nyligen tagit ett PSA-test och detta varit mindre än 1,5 mikrog/l så är risken för allvarlig prostatacancer mycket låg och testet Stockholm-3 tillför ingen ytterligare information.

Om du vill beställa testet Stockholm-3
  • Kontakta oss för att boka ett möte. Du kan använda tidsbokningsfunktionen i menyn eller skicka oss ett e-postmeddelande på adressen i vänsterkolumnen.
  • Vi träffas därefter för en medicinsk genomgång där du också har möjlighet att ställa frågor om testet.
  • Efter vårt möte tas blodprovet. Detta skickas för analys. Svarstiden kan variera, men 4-6 veckor är vanligt.
  • Vi kontaktar dig per telefon eller mail för att återkoppla resultatet.

Detta test erbjuds idag inte subventionerat i alla delar av Sverige. Om du betalar provkostnaden kan du dock beställa provet själv. Priset hos oss för läkarkonsultation inkl labproverna Stockholm-3 är 4250 kr (momsfritt). Observera dock att testet inte har något bevisat värde för män som har eller har haft en känd prostatacancer.

Mer om testet

Fördelar med Stockholm-3

  • Minskar antalet män som behöver genomgå onödiga vävnadsprov samtidigt som fler män med allvarlig cancer hittas.
  • Har möjlighet att hitta allvarlig cancer hos män som uppvisar lågt PSA.
  • Ger ett tydligare svar och rekommendation samt en bättre uppskattning av den individuella risken att drabbas av allvarlig prostatacancer.

Mer information om testet finns också på sthlm3.se