Våra tjänster

Dokument
Kontakt

Odinsgatan 28, 411 03 Göteborg

info@gendoktorn.se

Se oss på Facebook

Alzheimers sjukdom (AD)

Via samarbete med Tataa Biocenter kommer vi senare i år att kunna erbjuda test av ApoE4 (se nyhetsinlägg 180624). Till detta kommer också medicinsk rådgivning och rekommendationer kring minimering av andra riskfaktorer.

Det pågår flera intressanta forsknings- och utvecklingsprojekt inom området AD. Vi kan i nuläget inte nämna några detaljer, men vi har nära kontakter med projekt där flera andra gener funnits ha stor betydelse för utvecklingen av AD. Så snart test för detta finns tillgängligt återkommer vi med mer information.