Lars Salmi

Lars Salmi

Biografi

Lars Salmi, PhD, MD.

e-mail: lars.salmi@gendoktorn.se

Specialist Allmänmedicin samt VD för Gendoktorn Medicinsk Service. Arbetar med kliniskt patientarbete samt handledning av utbildningsläkare. Medicinskt ansvarig inom företaget Life Genomics.