PRESSMEDDELANDE – 20180612

Pålitliga prostatacancertestet Stockholm3 nu tillgängligt i Västra Götaland

Idag sker prostatacancerdiagnostik med hjälp av PSA följt av vävnadsprov. PSA-prov kan inte skilja mellan behandlingskrävande och indolent (ofarlig) cancer och ger ofta falsklarm. Det leder till att män som inte har cancer, eller som har en cancerform som inte behöver behandlas, genomgår onödig uppföljning och vård som kan ge allvarliga biverkningar. Dessutom missar PSA-testet många män med behandlingskrävande cancer och resultat från PSA-test är ofta svårt att tolka för läkaren.

Stockholm3-testet är utvecklat vid Karolinska institutet och testat på närmare 60.000 män. Det är ett enkelt blodprov som analyseras för fem proteinmarkörer, över 100 genetiska markörer och kliniska data för att bedöma risken för behandlingskrävande prostatacancer. Stockholm3-testet minskar antalet onödiga vävnadsprov med 50% samtidigt som ca 20% fler behandlingskrävande cancer hittas jämfört med klinisk praxis.

Stockholm3 erbjuds av Gendoktorn Medicinsk Service i Göteborg AB. Gendoktorn är en läkarmottagning specialiserad på att erbjuda sina kunder förebyggande sjuk- och hälsovård baserad på genetiska analyser. Förutom Stockholm3 erbjuder Gendoktorn farmakogenetisk analys för att identifiera optimala läkemedel och doser utifrån kundens personliga genetiska profil.

För information om Stockholm3: https://sthlm3.se/
För information om Gendoktorn: www.gendoktorn.se