PRESSMEDDELANDE – 20180815

Genetisk testning för optimal läkemedelsdosering blir tillgänglig i Sverige

Idag medicineras patienter med standarddoser av läkemedel, som baseras på kön, ålder och vikt. Men alla läkare vet att människor svarar olika på medicinering. Anledningen till variation är bl.a. att läkemedel omsätts i kroppen och hastigheten och effektiviteten beror av patientens gener. Effekten är i allmänhet kartlagd och dokumenterad bl a i FASS. Dock har det varit svårt för patienter att få farmakogenomiska tester utförda i Sverige. Detta ändras genom att Gendoktorn börjat erbjuda farmogenetiska tester i Sverige och, baserat på det individuella svaret, hjälper till att justera läkemedelsdoserna. Patienten får dessutom sitt testsvar tillgängligt i en mobilapp, som underhålls och uppdateras allteftersom ny information om läkemedel blir tillgänglig, så att rätt dos kan sättas in direkt vid nya behandlingar.

Gendoktorn Medicinsk Service i Göteborg AB är en läkarmottagning specialiserad på att erbjuda sina kunder förebyggande sjuk- och hälsovård baserad på genetiska analyser. Förutom farmakogenetisk analys erbjuder Gendoktorn screening för prostatacancer med Stockholm-3, anlagstest för Alzheimer och mikrobiomanalys.

För information om Gendoktorn: www.gendoktorn.se
För information om mobilappen: https://geneaccount.com/se/
För information om FASS: http://www.fass.se
För information om Stockholm3: https://sthlm3.se/