Välkommen till Gendoktorn

Genvägen till ett friskare liv

Sedan det mänskliga genomet kartlades 2003 ökar vår kunskap stadigt om människans arvsanlag och hur dessa påverkar hälsan. Kostnaderna för att analysera enskilda individers anlag minskar samtidigt dramatiskt.

Idag erbjuds genetiska och molekylära tester som exempelvis kan avslöja ökade risker för sjukdomar vars debut i många fall kan förebyggas eller skjutas upp samt hur olika mediciner hanteras av kroppen och vilka doser som är mest lämpliga. Kunskaperna kring dessa tester är väl etablerade bland experter, men erbjuds inte alltid av den offentliga vården.

Vårt mål är att erbjuda tester för individer som fortfarande är friska och baserat på resultaten ge relevant medicinsk vägledning. Under menyn ”Tjänster” finner du de prover vi för närvarande tillhandahåller. Dessa utökas dock kontinuerligt.

Se oss också på Facebook: