Välkommen till Gendoktorn

Genvägen till ett friskare liv

Vi startade under 2018 som ett alternativ för de som vill undersöka sina genetiska förutsättningar och risker för några utvalda sjukdomar, men som fortfarande är friska. Denna typ av genetiska tester är ofta relativt kostsamma och bekostas vanligen inte av allmän sjukvård såvida det inte handlar om sjukdomsdiagnostik.

Ganska snart insåg vi att fler och fler tester kan köpas via nätet från en lång rad olika leverantörer. Dock varierar kvalitet och den genetiska rådgivning som vi anser bör följa med testresultatet. Vi samarbetar med ett flertal laboratorier, men bara med de som uppfyller högsta kvalitet.

Vi har också kommit att delta i utvecklings- och forskningsprojekt relaterat till genetiskt testning och vägledning.

Genetiska tester

Via länken nedan kommer du vidare till våra produktsidor med aktuella genetiska tester som vi för närvarande tillhandahåller. Det är enkelt att beställa våra tester. Vi utvärderar kontinuerligt nya prover och kommer successivt att lägga till fler.

Alla våra prover inkluderar en läkarbedömning och konsultation för att du skall få maximalt utbyte av dina provresultat.

Utvecklingsprojekt

Vi deltar också i olika utvecklingsprojekt såsom valideringar av laboratorietester och utveckling av kliniska verktyg och arbetssätt. Detta sker tillsammans med andra aktörer inom såväl privat laboratorieverksamhet som akademisk forskning och klinisk patientnära verksamhet.